Szczegóły oferty

Ząbki

Ząbki

Działka - sprzedaż 1 099 000 PLN 1 405,37PLN/m2
 / 782 m2  Dodaj do Notatnika Wyślij Drukuj

Wyślij znajomemu


 
Działka zabudowana w Ząbkach w doskonałej lokalizacji.
Nieruchomość idealna dla usług z częścią mieszkalną.
Powierzchnia działki: 782 m2.
Przeznaczenie działki według MPZP: MNU-3
- na terenach oznaczonych symbolami MNU-3 ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa usług nieuciążliwych.
- przeznaczenie w postaci zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej może być realizowane jako budynki wolno stojące i jako budynki w zabudowie bliźniaczej.
- przeznaczenie w postaci usług nieuciążliwych może być realizowane w formie lokali usługowych w budynkach mieszkalnych lub jako budynki wolno stojące.
- MNU-3 ustala się szczegółowe zasady i warunki „scalania i podziału” nieruchomości zgodnie z § 35, przy czym:
- minimalna powierzchnia działki wynosi 400 m²;
- minimalna szerokość frontu działki wynosi:
- dla budynków w zabudowie wolno stojącej - 20 m,
- dla budynków w zabudowie bliźniaczej - 15 m.
- dopuszcza się realizację garaży wyłącznie jako wbudowanych w budynek mieszkalny lub usługowy;
Obsługa komunikacyjna odbywa się:
na terenie oznaczonym symbolem MNU-3 - z dróg: KDZ-1, KDD-7 i KDZ-4.
Na terenach oznaczonych symbolami MNU-3 ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- maksymalna powierzchnia zabudowy na działce wynosi 50% powierzchni działki;
Maksymalna wysokość zabudowy wynosi:
- dla budynków realizowanych na terenach oznaczonych symbolami MNU-2 i MNU-3 – 12 m,
- dla obiektów małej architektury - 4 m,
- dla pozostałych obiektów budowlanych - 15 m,
- maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych wynosi 3;
Wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce wynosi:
- na terenach oznaczonych symbolami MNU-2 i MNU-3 - 40% powierzchni działki;

W sąsiedztwie nieruchomości budynki jednorodzinne, wielorodzinne oraz wszelka infrastruktura korzystna dla danej nieruchomości zarówno pod względem zamieszkania jak i usytuowania usług .

Loxton-Real Estate Group Sp. Z O.O.

Kontakt


Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Loxton-Real Estate Group Sp. Z O.O. z siedzibą w Warszawa (00-104) przy Plac Grzybowski 10 lok 35. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).